Przejdź do treści

Informacja o pomocy udzielonej w ramach programu Aktywny Samorząd w 2014 roku.

W 2014 roku 88 niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu Wągrowieckiego - udzielono finansowego wsparcia w ramach programu w łącznej wysokości 283.761,50 zł. Przekazane środki finansowe pozwoliły na wyeliminowanie bądź zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo Beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

Czytaj więcej: Informacja o programie Aktywny Samorząd 2014

UWAGA ! Rusza nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd - Moduł II.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację z środków PFRON kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - MODUŁ II w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Wnioski dot. semestru zimowego należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.09 do 30.09.2014 r.

Druk wniosku wraz z załącznikiem do pobrania w dziale wnioski i pliki do pobrania. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR jak i pod nr. tel. 67-2627614 lub 607-631-900.  

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PCPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.  

UWAGA ! Rusza nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd - Moduł II.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację z środków PFRON kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - MODUŁ II w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Wnioski dot. semestru letniego należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 28.02 do 31.03.2013r.

Druk wniosku wraz z załącznikiem do pobrania w dziale wnioski i pliki do pobrania.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stonie internetowej www.pfron.org.pl (zakładka "Aktywny samorząd") oraz w siedzibie PCPR jak i pod nr. tel. 67-2627614 lub 607-631-900.

Programy PFRON realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Założenia pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

 

W dniu 1 lutego 2011 roku Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Prezes Zarządu Związków Powiatów Polskich podpisali Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wspólnych działań samorządów powiatowych na rzecz realizacji karty praw osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej. Współpraca między stronami Porozumienia ma na celu wzmocnienie i usprawnienie współpracy z samorządami powiatowymi oraz wsparcie samorządów w podejmowanych przez nie działaniach na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, w jak najszerszym zakresie.


Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.
Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

 

Struktura programu Aktywny Samorząd.

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Moduł III – szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

 

Szczegółowe informacje, warunki uczestnictwa, kierunki działań oraz warunki brzegowe można zobaczyć na stronie Pańtwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także zobacz materiał informacyjny dotyczący Programu „Aktywny Samorząd” [DOC, 118 KB]

 

Wnioski do pobrania w dziale Wnioski i pliki do pobrania.

Baner prowadzący do informacji dla osób kandydujących na rodziców zastępczych

Baner z telefonem zaufania - uzależnienie behawioralne. tel. 801 889 880

Baner prowadzący do powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych do roku2014

Baner z linkiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Baner z linkiem do strony PCK w Wągrowcu

Grafika z Łączem do Bipu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Logotyp wraz z linkiem do Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o plikach umieszczanych na stronie PCPR w Wągrowcu

Na naszej witrynie można spotkać pliki w różnych formatach, poniżej można pobrać programy pozwalające na obejrzenie tych plików na Państwa komputerze (programy w wersji dla systemu MS WINDOWS).

© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013