UWAGA ! Rusza nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd - Moduł II.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację z środków PFRON kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - MODUŁ II w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Wnioski dot. semestru zimowego należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.09 do 30.09.2014 r.

Druk wniosku wraz z załącznikiem do pobrania w dziale wnioski i pliki do pobrania. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR jak i pod nr. tel. 67-2627614 lub 607-631-900.  

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PCPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.