Protokół z otwarcia ofert dotyczących warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych.

Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Organizacje i przeprowadzenie 5 dniowych warsztatów rehabilitacyjno – szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych - uczestników warsztatu terapii zajęciowej  będących beneficjentami projektu partnerskiego systemowego pn. „Rozwój  i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”  i ich  opiekunów, otoczenia.

Zobacz protokół z otwarcia ofert [PDF, 573KB]