Ważna informacja dla Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia w zapytaniu ofertowym Nr 13/2014.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje, iż postępowanie w wyborze oferty Nr 13/2014 na zorganizowanie i przeprowadzenie 4 dniowego warsztatu  wyjazdowo – szkoleniowego  dla  beneficjentów projektu systemowego  i ich otoczenia nie zostało zakończone.

Oferenci, których oferty są najkorzystniejsze i uzyskały najwyższą liczę punktów zarówno w kryterium cena jak doświadczenie, wzywani są do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, informacja zostanie umieszczona na stronie PCPR oraz na wniosek zainteresowanych przesłana do Oferenta.

Zobacz protokół z otwarcia ofert [PDF, 963KB]