Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 13/2014.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 13/2014 na zorganizowanie i przeprowadzenie 4 dniowego warsztatu  wyjazdowo – szkoleniowego  dla  beneficjentów projektu systemowego  i ich otoczenia – projekt  systemowego partnerskiego pn. Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym” realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w  2014 roku

Zobacz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 13/2014 [PDF, 1.46MB]