Ważny komunikat dla usamodzielnianych z pieczy zastępczej!

7 września b.r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie < pobierz treść: Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy usamodzielnianym [PDF, 749 KB] >.

Nowe zasady udzielania pomocy dotyczą wyłącznie osób opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.


Informacji w sprawie udzielają w PCPR: Pani Lucyna Ostapiuk, Pani Julia Dalke-Górska.


info. wytworzył Edyta Owczarzak
info. upublicznił: Michał Gorlaszka