24 września br. Beneficjenci projektu systemowego partnerskiego pn. „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym” rozpoczęli zajęcia teoretyczne w ramach kursu na prawo jazdy kat. B. Uczestnictwo w zajęciach warunkowały pozytywne wyniki badań lekarskich i psychotechnicznych, które miały miejsce w miesiącu sierpniu br.

Planowany termin zakończenia zajęć teoretycznych i przystąpienia do egzaminu wewnętrznego teoretycznego - 10 października br.

Kurs prowadzi firma szkoleniowa: Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Szkoła Extrime Natalia Bobrowska z Wągrowca.

Planowany termin zakończenia kursu i przystąpienia kursantów do egzaminu państwowego – 20 grudnia 2014r.

 

Logo EFS i POKL, Projekt systemowy realizowany w PCPR w Wągrowcu