W dniach 27 i 28. września 2014 roku br. 33 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej będzie uczestniczyło w ramach udziału w projekcie partnerskim systemowym pn. „ Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym” w dwudniowych warsztatach dotyczących profilaktyki uzależnień.

Tematyka warsztatów obejmować będzie między innymi:

  • uzależnienia od narkotyków ( narkotyki – ogólna charakterystyka, sygnały świadczące o zażywaniu narkotyków, „tabletka gwałtu”, poppersy i inne, formy pomocy, dostępne testy do badań, współuzależnienie,
  • dopalacze (definicja i przykłady, prawo a dopalacze, działania niepożądane i zagrożenia, zachowanie pod wpływem dopalaczy),
  • uzależnienie od alkoholu (uzależnienie, jego rodzaje i mechanizmy, interwencja wobec osoby uzależnionej,
  • hazard (definicja i fazy uzależnienia, objawy i skutki uzależnienia, placówki i formy pomocy),
  • uzależnienia od Internetu.

Zajęcia prowadzone będą przez firmę szkoleniową EDU – STAR z Poznania w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu w godz. 10.00 do 16.00.

 

Logo EFS i POKL, Projekt systemowy realizowany w PCPR w Wągrowcu