W dniach od 13 i 14.września 2014 roku 33 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, uczestniczyło w ramach uczestnictwa w projekcie partnerskim systemowym pn. „ Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym” w dwudniowych warsztatach nt. racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Zakres tematyczny warsztatów obejmował między innymi:

  • zasady gospodarowania budżetem domowym adekwatne do posiadanych zasobów,
  • umiejętność planowania wydatków i bilansowania budżetu,
  • sposoby oszczędzania w zarządzaniu gospodarstwem domowym,
  • ustalenie hierarchii potrzeb,
  • znaczenie podziału ról we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym,
  • kredyty związane z kształceniem, kredyty hipoteczne, pożyczki, pułapki finansowe .

Warsztaty prowadziła firma szkoleniowa FREEDOM SCHOOL z Gniezna w sali szkoleniowej Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu.  

 

Logo ESF i PCPR, Projekt systemowy realizowany w PCPR w Wągrowcu