Ważna informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 14/2014.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje , iż ze względu na dużą ilość złożonych ofert oraz konieczność złożenia wyjaśnień przez Oferentów  w zapytaniu ofertowym Nr 14/2014 na organizację i przeprowadzenie kursu krawiectwa lekkiego, informacja o wyborze ofert zostanie podana  na stronie PCPR w dniu 6 października 2014r.