Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 14/2014.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 14/2014 na przeprowadzenie kursu krawiectwa lekkiego dla 5 osób niepełnosprawnych w ramach realizacji  projektu  systemowego partnerskiego pn. Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym” realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w  2014 roku.

Zobacz rozstrzygnięcie zapytania nr 14/2014 [PDF, 887KB]