Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zaprasza Państwa do bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach dla rodzin zastępczych realizowanych w ramach projektu partnerskiego systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”.

Warsztaty prowadzone będą przez firmę szkoleniową: EDU STAR z Poznania,

miejsce warsztatów: sala restauracyjna OSIR ul. Kościuszki 59 w Wągrowcu

Tematyka warsztatów obejmować będzie:

1. Problematyka uzależnień:

  • uzależnienia od narkotyków ( narkotyki – ogólna charakterystyka, sygnały świadczące o zażywaniu narkotyków, „tabletka gwałtu”, poppersy i inne, formy pomocy, dostępne testy do badań, współuzależnienie);
  • dopalacze (definicja i przykłady, prawo a dopalacze, działania niepożądane i zagrożenia, zachowanie pod wpływem dopalaczy);
  • uzależnienie od alkoholu (uzależnienie, jego rodzaje i mechanizmy, interwencja wobec osoby uzależnionej);
  • hazard (definicja i fazy uzależnienia, objawy i skutki uzależnienia, placówki i formy pomocy);
  • uzależnienia od Internetu - 18.10.2014r. godz. 10.00 – 15.30;

2. Prowadzenia rozmów o dojrzewaniu, seksualności i zagrożeniach z tym związanych, specyfika przemocy seksualnej oraz aspekty prawne dotyczące tego zjawiska - 19.10.2014r. Godz. 10.00 – 15.30;

3. Praca nad własnym stylem komunikacji z dzieckiem w sytuacjach trudnych czyli jak rozmawiać, by go rozumieć i być rozumianym - 25.10.2014r. Godz. 10.00 – 15.30;

4. Sposoby interwencji w sytuacjach kryzysowych w rodzinie zastępczej, granice normy i zasady w wychowaniu – jak je ustalać i egzekwować, stosowanie kar i nagród w wychowaniu – sposoby nagradzania i delegowania odpowiedzialności, stosowanie techniki naturalnych i logicznych konsekwencji - 26.10.2014r. Godz.10.00 – 15.30;

5. Wypracowanie systemu współpracy wychowawczej w relacjach rodzina zastępcza – koordynator rodziny zastępczej – 8.11.2014r. godz. 10.00 – 15.30

Uczestnicy warsztatów mają zapewnione bezpłatne: zajęcia prowadzone przez specjalistę, materiały szkoleniowe, poczęstunek: napoje ( kawa, herbata, wyroby cukiernicze).

W razie dodatkowych pytań proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem sekretariatu P. Urszulą Głowińską pod numerem telefonu: 067 2627614, w godzinach pracy jednostki w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

UWAGA ! W ZWIĄZKU Z OGRANICZONĄ ILOSCIĄ MIEJSC NA SZKOLENIACH DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Logo EFS i POKL, Projekt systemowy realizowany przez PCPR w Wągrowcu