Zapytanie ofertowe nr 15/2014.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w związku z realizacją w 2014r. projektu partnerskiego systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu AGD, RTV, zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej:

1. Oferta Nr 15/2014 – dostawa sprzętu AGD, RTV [PDF, 846KB]

2. Wzór oferty w wersji Word [DOC, 39KB]