W uroczystości jubileuszu 10-lecia funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Wapnie wzięło udział wielu znamienitych gości: pan Michał Piechocki - Wicestarosta Wągrowiecki, Małgorzata Osuch - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, Ferdynand Łukanowski - Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON, Tadeusz Synoracki - Radny Powiatu, Edyta Owczarzak - dyrektor PCPR w Wągrowcu, Zbigniew Grabowski -Wójt Gminy Wapno wraz ze współpracownikami, Maciej Sobczak - Burmistrz Janowca WLKP., Radosław Kubisz, Wojciech Ollek i Józef Ryłko - przewodniczący Rad Gmin w Wapnie, Damasławku i Miasta i Gminy Gołańcz, pani Ewa Kempa – Sekretarz Gminy Damasławek, delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Amelinghausen z panią Renate Volker, pani Helena Feldcheim - prezes LKP Oddział Kujawsko-Pomorski wraz z Członkami Zarządu, Janusz Woźniak - Prezes Lokalnej Grupy Działania Dolina Wełny, dyrektorzy i kierownicy placówek i instytucji z którymi współpracuje wapieński wtz wraz z delegacjami, podopieczni placówki i ich rodzice. Na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć pani Ireny Wojewódzkiej – Kucz Prezesa Stowarzyszenia REHABILITACJA przy którym działa WTZ Wapno.

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał w październiku 2005r., dzięki determinacji pana Andrzeja Bąka ówczesnego wójta Gminy Wapno oraz pomysłowi pani Ireny Wojewódzkiej - Kucz prowadzącej Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABILITACJA im. K. Marcinkowskiego. Placówka powstała po byłym hotelu robotniczym, który był w katastrofalnym stanie. Utworzenie warsztatu to jeden z pierwszych projektów z zakresu zagospodarowania zdegradowanych terenów, który uzyskał pozytywną ocenę i dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwszym kierownikiem wtz była pani Lucyna Ostapiuk, obecna na uroczystości, a od grudnia 2008 r. jest nim Barbara Senger.

Celem prowadzonych w placówce zajęć jest zaangażowanie osób niepełnosprawnych do pracy w przyszłym zawodzie, integracja i otwarcie środowiska osób niepełnosprawnych, wdrażanie uczestników w czynności dnia codziennego, przygotowanie do samodzielnego życia, jak również umiejętne nawiązywanie oraz nabywanie umiejętności pracy w zespole. Dzięki rehabilitacji zawodowej uczestnicy warsztatu przyswajają sobie zasady punktualności, obowiązkowości, systematyczności i dyscypliny pracy.

Uroczystość 10 rocznicy funkcjonowania placówki rozpoczął spektakl w wykonaniu podopiecznych palcówki p.t. "Kopciuszek". Przedstawienie było zrealizowane w formie teatru cieni. Piosenki, które tworzyły znaczną część przedstawienia wykonali podopieczna placówki Ola Daukszewicz i instruktor terapii muzycznej Artura Czajkę, który był również reżyserem spektaklu.

Po przedstawieniu, goście obejrzeli prezentację multimedialną opisującą najważniejsze wydarzenia minionych 10 lat. Kierownik placówki serdecznie podziękowała Władzom Samorządowym za dotychczasowe wspieranie placówki i wszelkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Złożyła również podziękowania na ręce wszystkich zaprzyjaźnionych z Warsztatem osób, instytucji i organizacji. Uświetnieniem uroczystości był ogromny tort podarowany na tą okazję przez Sponsorów.

 

info. wytworzył: Barbara Senger

zdjęcie z przedstawienia przygotowanego przez Uczestników i pracowników WTZ z okazji 10lecia WTZ zdjęcie ukazujące zaproszonych gości na 10lecie WTZ w Wapnie

zdjęcie przedstawiające gratulacje od Pana Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału PFRON dla Pani Kierownik WTZ w Wapnie zdjęcie przedstawiające gratulacje od Pana Starosty Powiatu Wągrowieckiego oraz  przewodniczącej Rady Powiatu Wągrowieckiego

zdjęcie przedstawiające gratulacje od Pani Dyrektor PCPR w Wągrowcu zdjęcie przedstawiające pracowników WTZ w Wapnie oraz uczestników imprezy przy wspólnym torcie

zdjęcie przedstawiające Uczestników WTZ zaraz po występie z okazji 10lecia WTZ