Jubileusz 10- lecia rodzinnej pieczy zastępczej

   29 marca b.r. prowadzący rodzinny dom dziecka w Powiecie Wągrowieckim - Państwo Bernadeta i Mirosław Szymańscy - obchodzili Jubileusz 10 – lecia pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej.
   Jubileusz stanowił znakomitą okazję do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć, skłonił nie tylko do refleksji, wspomnień, przemyśleń, ale także do perspektywicznych planów i zamierzeń.
PP. Bernadeta i Mirosław otrzymali listy gratulacyjne między innymi od: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Osobistej Pani Elżbiety Rafalskiej oraz Rzecznika Praw Dziecka – Pana Marka Michalaka.
   Osobiście wyrazy uznania i podziękowania złożyli: Przewodnicząca Rady Powiatu – P. Małgorzata Osuch; Starosta Wągrowiecki - P. Tomasz Kranc, Przewodnicząca Rady Gminy Mieścisko – P. Elżbieta Kapczyńska, Wójt Gminy Mieścisko – P. Andrzej Banaszyński, przedstawiciele PCPR Wągrowiec – Panie Edyta Owczarzak, Irena Kotwica i Loreta Seemann oraz przedstawiciel OPS w Mieścisko – P. Anna Ratajczak.


Było nam niezmiernie miło gościć w Państwa Domu
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie

Fotogaleria 1 [JPG, 2040KB]
Fotogaleria 2 [JPG, 2041KB]
Fotogaleria 3 [JPG, 1825KB]
List gratulacyjny 1 [PDF, 174KB]
List gartulacyjny 2 [PDF, 690KB]