EFSI Samorzad kolor

Ogłoszenie

o wyborze oferty na Organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych dla rodzinnych form pieczy zastępczej – uczestników „ Projektu poprawiającego dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

 

Informacja o wyborze oferty pobierz [PDF - 982KB]