EFSI Samorzad kolor

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1090820

 

Zapytanie ofertowe
w trybie zasady konkurencyjności na usługi szkolenia i kursów dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych
z powiatu wągrowieckiego:

 

1. Zapytanie ofertowe – pobierz [pdf, 5,49 MB]

2. Załącznik nr 1 druk oferty – pobierz [doc, 77KB]

3. Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – pobierz [doc. 74KB]

4. Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – pobierz [doc, 72KB]

5. Załącznik nr 4a wykaz osób – pobierz [doc, 78KB]

6. Załącznik nr 4b doświadczenie Wykonawcy – pobierz [doc, 78KB]

7. Załącznik nr 5 wzór umowy – pobierz [pdf. 1,96 MB]