EFSI Samorzad kolor

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094460

 

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności

na usługi szkolenia

i kursy dla opiekunów faktycznych

osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych

z powiatu wągrowieckiego

 

1. Zapytanie ofertowe – pobierz[pdf. -4,52MB]

2. Załącznik nr 1 druk oferty – pobierz[doc. - 80KB]

3. Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – pobierz[doc. - 73KB]

4. Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – pobierz[doc. - 72KB]

5. Załącznik nr 4 – oświadczenie osób o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz[doc. -77KB]

6. Załącznik nr 5 – wykaz szkoleń/kursów – pobierz[doc. -86KB]

7. Załącznik nr 6 wzór umowy – pobierz[pdf. -2,07MB]