rodzina

Dokumenty do pobrania

  1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START [PDF, 284KB]
  2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START [PDF, 104KB]  ( dla osób ubiegających się o świadczenie dla powyżej 5-ga dzieci).

Zgodnie z wcześniejszą informacją wnioski o świadczenie „Dobry start” przyjmowane będą w formie papierowej

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wierzbowej 1 w Wągrowcu,

od dnia 1 sierpnia 2018 roku.

 

Ważne ! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 roku 

Złożenie wniosku w  sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września 2018r.

Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach,
pomoc zostanie wypłacona w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku można również uzyskać w siedzibie PCPR

               osoby do kontaktu: Irena Kotwica, Marta Tańska – Kołacka
tel. 67 2627614, 61 2627933