INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA  „ ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH, SPOŁECZNYCH I INNYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU POWIATU WĄGROWIECKIEGO”

13.09.2018r Informacja o wyborze oferty