EFSI Samorzad kolor

Zapytanie ofertowe w celu ustalenie wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenia 7 dniowego obozu socjoterapeutycznego dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej

 

Zapytanie ofertowe w celu ustalenia wartości zamówienia – [POBIERZ - 1,29MB pdf]

Załącznik nr  1 - tabela do oszacowania wartości zamówienia-tabela - [POBIERZ - 459KB doc]