EFSI Samorzad kolor

Protokół z otwarcia ofert

na „ Organizacje i przeprowadzenie sześciodniowego pobytu rehabilitacyjnego" dla łącznie 50 osób, w tym uczestników i opiekunów w ramach projektu
pt. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”

 

21.12.2018 ProtokÓl z otwarcia ofert [POBIERZ, PDF - 968KB]