EFSI Samorzad kolor

Informacja o wyborze oferty na

„Organizacje i przeprowadzenie sześciodniowego pobytu rehabilitacyjnego" dla łącznie 50 osób, w tym uczestników i opiekunów w ramach projektu pt.

„Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”

realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

 

24.12.2018r Informacja o wyborze oferty [POBIERZ, PDF - 1,26MB]