Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca
maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla
mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

Czytaj więcej