Uprzejmie informujemy, że RODZINY ZASTĘPCZE, RODZINNE DOMY DZIECKA oraz PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA w Powiecie Wągrowieckim otrzymają w ramach projektu wsparcie w zakresie :
- nieodpłatnego użyczenia 151 nowych laptopów z oprogramowaniem dla realizacji zadań w trybie zdalnego nauczania ( wsparcie otrzymają podopieczni pieczy rodzinnej i instytucjonalnej realizujący obowiązek szkolny w wieku 7-25 lat);
- wyposażenia w środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące (wsparcie otrzymają podopieczni pieczy, osoby tworzące pieczę rodzinną, kadra pow)

Celem realizacji projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii

Wartość projektu wsparcia to 461.707,41 zł.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, informacji w sprawie udzielają: P. Edyta Owczarzak – Dyrektorem PCPR lub P. Lucyna Ostapiuk – st. specjalista ds. reintegracji zawodowej, pod numerem telefonu 67 26 27 614.