Uwaga !!!

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Przedłużenie terminu naboru w ramach programu  " Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi  w Module  III

Informujemy, iż Zarząd Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III  programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje:

  • wydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu o dofinansowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),
  • wydłużenie do dnia 30 listopada 2020 r. terminu składania przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 2 listopada 2020 r.),
  • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

W związku z podjętą decyzją zmodyfikowany został wzór załączników nr 1 oraz 3 do „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zgodnie z powyższymi zmianami.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem programu SOW lub w formie papierowej w siedzibie PCPR, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków nastąpi po złożeniu przez Powiat Wągrowiecki zapotrzebowania i otrzymania dodatkowych środków PFRON.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Wniosek do pobrania - w zakładce PLIKI / WNIOSKI I PLIKO DO POBRANIA