Kampania informacyjno-edukacyjna ROPS pod hasłem “PRAWDZIWI LUDZIE”propagująca troskę o nasze zdrowie psychiczne
https://rops.poznan.pl/zdrowiepsychiczne/