Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim


jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Wągrowieckiego. Działa na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych rad do spraw osób niepełnosprawnych.
Do zakresu jej działania należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych
Powiatowa Rada składają się z 5 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin).
Kadencja Rady trwa 4 lata , a jej członków powołuje i odwołuje Starosta.

Skład Rady

1. Przewodnicząca Pani Irena Woźniak

2. Sekretarz Pani Barbara Senger

3. Pozostali członkowie:

- Pani Anna Majer

- Pani Wioleta Milewska

- Pani Joanna Szyperska


Dotychczasowe składy osobowe Rady:
I Kadencja (2004-2007)
P. Irena Wojewódzka Kucz, P. Hanna Kilarska, P. Zbigniew Kowalczewski, P. Grażyna Witucka, P. Irena Woźniak
II kadencja (2008-2011)
P. Irena Wojewódzka Kucz, P. Iwona Karczewska, P. Anna Popiel, P. Hanna Domagalska, P. Zbigniew Kowalczewski
III kadencja (2012-2015)
P. Irena Wojewódzka-Kucz, P. Iwona Karczewska, P. Janina Szymańska, P. Danuta Paszkiewicz, P. Grażyna Witucka
IV kadencja ( 2015-2019)
P. Irena Wojewódzka-Kucz, Krystyna Kopiejewska, Anna Owczarzak, Mikołaj Szuman, Grażyna Witucka
V kadencja (25.01.2020-24.01.2024)
P. Grzegorz Tomaszewski – Przewodniczący, P. Michał Gorlaszka, P. Karolina Szumann, P. Paulina Torzewska, P. Mirosława Kaczmarek
- kontakt ze Społeczną Radą realizowany za pośrednictwem PCPR Wągrowiec ( tel. 67-2627614, 609 702 181, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )