Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Szczegółowe informacje na https://www.wagrowiec.pl/541,aktualnosci?tresc=15145