6 dni przeciw przemocy ze względu na płeć  w ramach  kampanii "Make love not przemoc"

W związku z obchodzonym w dniu 25 listopada  Światowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ włączamy się do akcji      16 Dni  Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć.

Kampania trwa do 10 grudnia, czyli Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Lokalnie realizuje ją Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  wraz z Poznańskim Centrum Profilaktyki Społecznej.  Rozpoznawalnym hasłem jest hasztag: #MakeLoveNotPrzemoc.

Te dni podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka. Celem tej kampanii jest podnoszenie świadomości dotyczącej przemocy ze względu na płeć i sposobów jej eliminowania, a także informowanie o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym.

Zachęcamy do lektury całego tekstu na temat Kampanii na https://www.umww.pl/
Po więcej informacji zapraszamy na stronę przemoc.edu.pl

Koordynatorką polskiej odsłony kampanii jest Fundacja Autonomia (http://kampania16dni.pl/).

#makelovenotprzemoc #16Dni #16dniprzeciwprzemocyzewzgledunaplec #bialawstazka #orangetheworld #SWW16Dni #ROPS16Dni #wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet