POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z NIEPEŁNOSPRWNOŚCIĄ- program celowy PFRON

ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ З ІНВАЛІДНОстями - цільова програма PFRON

 

      W ramach modułu I tego Programu  udzielana jest ze środków PFRON  pomoc finansowa  dla Obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością – w formie świadczenia  na sfinansowanie  wymaganego udziału własnego zakupie lub naprawie wyrobów medycznych  wydawanych na zlecenie, wskazanych w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Kto może skorzystać z pomocy? - obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością ( także  dzieci) , spełniający łącznie następujące warunki:

  1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym     na terytorium tego państwa,
  2. posiadanie dokumentu potwierdzającego I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku oświadczenie, że jest się w jego posiadaniu .

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać pomoc ze środków PFRON - świadczenie w Module I programu?  - Jak masz fakturę na wyrób (zakup lub naprawę) i musiałeś dopłacić do limitu ceny, możesz zwrócić się o pomoc finansową - do kwoty udziału własnego w limicie.

Jaki dokument powinieneś posiadać - Musisz mieć dokument finansowy - fakturę na podstawie której pieniądze zostaną przekazane  do sklepu lub Tobie – w formie gotówki lub przelewu na rachunek bankowy.

Gdzie ubiegasz się o wsparcie finansowe  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec

Czy musisz wypełnić jakiś dokument - Tak. Jest to wniosek, który możesz pobrać z Internetu (LINK),  ale możesz też wypełnić na miejscu.

Czy każdy musi złożyć wniosek sam - Wniosek składasz we własnym imieniu jako beneficjent programu lub jako opiekun małoletniego.

Kiedy można złożyć wniosek - Wnioski o przyznanie świadczenia rozpatrywane są na bieżąco.

Kto i kiedy decyduje o przyznaniu świadczenia - Decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmuje jednostka samorządu powiatowego  i powiadamia Cię o tym.

  • Co to są wyroby medyczne  - wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.
  • Czy wyroby medyczne są refundowane - u stawa o pomocy obywatelom Ukrainy             w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyznaje prawo do refundacji zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują osobom ubezpieczonym.

Osobom uprawnionym przysługuje więc refundacja wyrobów medycznych, na które zlecenie wystawi lekarz lub inne osoby uprawnione.

  • Jak otrzymać zlecenie na wyroby medyczne- Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione.
  • Jaki jest okres ważności zlecenia- Zlecenia na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy.

Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Możesz je kupić w częściach – do wyczerpania limitu ze zlecenia lub w całości (dotyczy wyrobów typu cewniki, pieluchomajtki, itp.).

  • Kto potwierdza zlecenia na wyroby medyczne

Zlecenie może potwierdzić: lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, dowolny oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), jeśli lekarz nie może tego zrobić.

Jeśli na zleceniu, które dostałeś, jest kod kreskowy – możesz od razu udać się do punktu, gdzie chcesz kupić lub naprawić wyrób medyczny. Jeżeli na zleceniu nie ma kodu kreskowego – musisz potwierdzić to zlecenie w wojewódzkim oddziale NFZ.

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz tu:

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz

  • Gdzie kupić wyroby medyczne

Wyroby medyczne kupisz w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne. Są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki. Nie obowiązuje rejonizacja, to Ty decydujesz, gdzie zrobisz zakupy. Jeśli podzielisz zlecenie na części, to każdą część musisz zrealizować w punkcie, w którym zostawisz zlecenie.

Produkty mogą różnić się ceną i jakością. Możesz wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu a kwotą refundacji. Każdy punkt, który ma umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, musi mieć przynajmniej jeden produkt w grupie w cenie limitu.

Inne przydatne linki:

Informacje o programie „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/

Strona internetowa NFZ – aktualności:

 https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html

Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia (informacje w języku ukraińskim):  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy