Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę
badawczą on-line, do wypełnienia której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich
opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego
rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne
byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem. 

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Poniżej przesyłam link do ankiety. Link jest uniwersalny, będzie działać zarówno po wysłaniu
mailem, zamieszczeniu na stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych.

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 19 sierpnia 2022 r.