Kampania skierowana jest do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu   i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone

Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich - Państwowej Komisji zależy na tym, aby ten przekaz zapisał się w społecznej świadomości. Zdaniem jej członków, należy w większym stopniu zwrócić uwagę na dziecko, płynące od niego sygnały i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane.

Celem jest jak najszybsza pomoc tym, które zostały skrzywdzone.

więcej o kamapanii : https://www.wagrowiec.pl/541,aktualnosci?tresc=17905