Program „Aktywny Samorząd” 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu – realizator Programu na terenie Powiatu Wągrowieckiego zaprasza uprawnione osoby niepełnosprawne do składania, za pośrednictwem internetowego Systemu Obsługi Wsparcia ( SOW) wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.

Moduły, obszary i zadania programu, które realizowane są w 2023 roku:

Moduł I

Llikwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie nr 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie nr 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

- Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym

- w przypadku Modułu I – od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

- dwa terminy przyjmowania wniosków dla Modułu II, pierwszy od 1 do 31 marca 2023 roku– dotyczy wniosków dla roku akademickiego 2022/2023 i drugi termin
– 1 września do 10 października 2023 roku dla wniosków dot. roku akademickiego 2023/2024.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1, tel. 67 2627614, kom. 607 631 900.

Program i procedury realizacji programu są dostępne na stronie: www.pfron.org.pl
Zachęcamy składania wniosków o dofinansowanie przez Internet, oszczędzając czas, nie wychodząc z domu i nie stojąc w kolejkach.