Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 327414.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie wyjazdu integracyjnego, warsztatów szkoleniowych i warsztatów wyjazdowo - szkoleniowych dla beneficjentów projektu systemowego i ich otoczenia


Zobacz treść ogłoszenia nr 327414 [HTML] 

 

logo EFS i POKL, Projekt systemowy POKL realizowany w PCPR Wągrowiec