Informacja o wyborze oferty nr 278234.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie warsztatu wyjazdowo – szkoleniowego dla beneficjentów projektu systemowego i ich otoczenia

 

Zobacz treśc ogłoszenia numer 278234-2013 [PDF, 205KB] 

 

logo EFS i POKL, Projekt systemowy realizowany w PCPR Wągrowiec