Nadchodzące wydarzenia:

-  „NASZE EMOCJE” -  warsztaty dla podopiecznych  rodzinnych form pieczy zastępczej /trening mentalny dla dzieci i  ich opiekunów w dniach  2 września  2023 roku i 16 września  2023 roku.

Realizator : Fundacja WIEDZIEĆ JAK -  62-100 Wągrowiec ul.  Dworcowa 2.

- nabór zamknięty

- Spotkanie prewencyjne z funkcjonariuszami lokalnej  jednostki Policji mające na celu  uwrażliwienie na występujące zagrożenia ( zasady kontaktu z osobami spoza rodziny/domu/placówki, przekazywania informacji o funkcjonowaniu  rodziny/domu/placówki osobom nieupoważnionym  do posiadania takiej wiedzy, drogi przepływu informacji.. ) w dniu 4 września  2023 roku,  godz. 10-11.00 w  galerii MDK Wągrowiec

- nabór otwarty, serdecznie zapraszamy   do uczestnictwa

- „KARY I NAGRODY W SYSTEMIE WYCHOWANIA”- szkolenie dla osób realizujących zadania rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie wągrowieckim w dniu 26 września  2023 roku od godz. 13.00

Realizator: Psycholog Pan Leszek Spychalski

Po filmie, o godz. 15.30 zapraszamy uczestników  szkolenia  na bezpłatny seans kinowy -  film „Teściowie 2”

- nabór otwarty, serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa