„NASZE EMOCJE” - warsztaty dla podopiecznych rodzinnych form pieczy zastępczej
/trening mentalny dla dzieci i ich opiekunów w dniach  2 września 2023 roku i 16 września
2023 roku.
Realizator : Fundacja WIEDZIEĆ JAK - 62-100 Wągrowiec ul. Dworcowa 2.
 
- nabór zamknięty