Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Wągrowcu informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań przewidzianych do realizacji w 2024 roku w zakresie:

- organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Beneficjentami środków PFRON mogą być:

1. osoby prawne;

2. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli :

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat
przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków
technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na
sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków
Funduszu w wysokości co najmniej 40%) ;
- nie mają zaległości finansowych wobec Funduszu.

Uprawnione podmioty mogą przesyłać w formie papierowej wnioski do tutejszego Centrum nieprzekraczalnie – do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje pod numerem kom. 607 631 900 lub 67 26 27 614.

Wnioski są dostępne w zakładce: wnioski i pliki do pobrania.