Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WĄGROWIECKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.


Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu Wągrowieckiego podstronie projektowej:
- Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” 
(„Odpowiedzialność cywilna i karna nieletnich oraz młodocianych”),

- Artykuły prawne (m.in.: „Przywileje osób ze szczególnymi potrzebami”, „Błąd w sztuce lekarskiej – kiedy pacjent ma prawo do odszkodowania?”),
- Webinaria prawne dla mieszkańców „Bliżej prawa” 
(„Upadłość konsumencka”, „Pozew o orzeczeniu rozwodu lub separacji”, „Rozporządzanie majątkiem za życia i na wypadek śmierci: darowizna i testament”, „Mediacje rówieśnicze”),

- Kalkulator prawny online (pozwalający obliczyć kwotę podatku do zapłaty od wartości otrzymanego spadku lub darowizny),

E-biuletyn dla rodziców „apTECZKA prawna” („Rozwód/separacja rodziców, a opieka nad dzieckiem”).