Z dniem 1 lipca 2024 roku  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Wągrowcu , Zarządzeniem  Dyrektora  PCPR,  zostały i przyjęte  Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem ...

Standardy   są  zbiorem zasad, które stawiając  ochronę małoletnich w centrum działań i wartości instytucji, pomagają jednocześnie tworzyć dla nich bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko.

Wyrażam nadzieję, że wnikliwa lektura załączonej  wersji zupełnej Standardów sprawi, że  usystematyzujecie Państwo swoją wiedzę na temat tego , czym jest  krzywdzenie dzieci, jakie mogą być jego symptomy oraz konsekwencje, co dalej przeniesie się  na  podejmowanie  szybkich  i adekwatnych  do sytuacji  zagrożenia dziecka działań oraz profilaktyki i prewencji .

Standardy, w  wersji papierowej   udostępnione są : w sekretariacie PCPR,  na tablicy ogłoszeń PCPR oraz u koordynatora ds.  Standardów, którego funkcję w PCPR pełni Pani Magdalena Wójcik  tel. 661 501 307.