Informacja o wyborze oferty w ramach przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie warsztatów Dojrzałego Macierzyństwa dla wychowanków pieczy zastępczej – beneficjentów projektu systemowego.

Zobacz informację o wyborze oferty Dojrzałe Macierzyństwo [PDF, 122KB]

 

logo EFS i POKL, projekt systemowy realizowany w PCPR Wągrowiec