Informacja o udzieleniu zamówienia - Dojrzałe Macierzyństwo.

Informacja o udzieleniu zamówienia w ramach przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie warsztatów Dojrzałego Macierzyństwa dla wychowanków pieczy zastępczej - beneficjentów projektu systemowego - zobacz treść ogłoszenia [HTML]

logo EFS i POKL, Projekt systemowy realizowany w PCPR Wągrowiec