Kurs filcowania i decuaopage dla beneficjentów projektu systemowego.

15 października br. rozpoczął się kurs filcowania i decuaopage dla II grupy beneficjentów projektu systemowego. Zajęcia będą prowadzone do 18 października br. w godzinach od 15.00 do 20.00 w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu. Kurs prowadzi firma Consultingowo - Szkoleniowa „MAT” ze Złotowa. Uczestnicy kursu mają zapewnione bezpłatne: zajęcia prowadzone przez specjalistę, materiały szkoleniowe, urządzenia niezbędne do przeprowadzenia kursu, poczęstunek: napoje ( kawa, herbata, wyroby cukiernicze), zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza miasta Wągrowca w wysokości 30 zł/dziennie za każdy dzień obecności na kursie. Zwrot kosztów dojazdu, zostanie wypłacony po zakończonym kursie, na podstawie listy obecności oraz złożonego przez beneficjenta oświadczenia.

 

logo EFS i POKL, Projekt systemowy realizowany w PCPR w Wągrowcu