Warsztaty „Dojrzałe macierzyństwo/ojcostwo” dla Beneficjentów projektu systemowego.

Od 12 października br. beneficjenci projektu systemowego rozpoczęli udział w cyklu zajęć warsztatowych przygotowujących do dojrzałego macierzyństwa/ojcostwa . W warsztatach uczestniczyć będzie 27 osób (w wieku od 15 do 25 lat), w tym 16 dziewcząt i 11 chłopców – wychowanków pieczy zastępczej.

Zajęcia będą odbywały się zgodnie z harmonogramem:

Zajęcia teoretyczne (18 h):

  • Ciąża 9 odpowiedzialnych miesięcy – 6 h
  • Najważniejsze informacje z zakresu opieki i pielęgnacji noworodka – 6 h
  • Dziecko = odpowiedzialność – 3 h
  • Dziecko ma prawo – 3 h

 

Bloki warsztatowe w systemie weekendowym w godzinach 9.00-15.00  

 

Data  Grupa   Warsztat
 11-13.10.2013 dziewczęta Ciąża 9 odpowiedzialnych miesięcy

Dziecko = odpowiedzialność

Dziecko ma prawo

 19-20.10.2013 chłopcy Ciąża 9 odpowiedzialnych miesięcy

Dziecko = odpowiedzialność

Dziecko ma prawo

 26.10.2013 dziewczęta i chłopcy

Najważniejsze informacje z zakresu opieki

i pielęgnacji noworodka (położna)

 Zajęcia praktyczne dla dziewcząt ( 3 doby opieki nad lalką - fantomem ) w miesiącu listopadzie.  

 

logo EFS i POKL, Projekt systemowy realizowany w PCPR Wągrowiec