Nagroda Herbu Powiatu dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał w dniu 14 listopada 2013 roku Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego zawodowej rodzinie zastępczej P.P. Małgorzacie i Witoldowi Rozmarynowskim. Nagroda została wręczona podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

Zobacz wniosek z uzasadnieniem [PDF, 162KB]