rodzina

Dokumenty do pobrania

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START [PDF, 284KB]
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START [PDF, 104KB]  ( dla osób ubiegających się o świadczenie dla powyżej 5-ga dzieci).

Zgodnie z wcześniejszą informacją wnioski o świadczenie „Dobry start” przyjmowane będą w formie papierowej

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wierzbowej 1 w Wągrowcu,

od dnia 1 sierpnia 2018 roku.

 

Ważne ! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 roku 

Złożenie wniosku w  sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września 2018r.

Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach,
pomoc zostanie wypłacona w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku można również uzyskać w siedzibie PCPR

               osoby do kontaktu: Irena Kotwica, Marta Tańska – Kołacka
tel. 67 2627614, 61 2627933

Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2018.

W dniu 30 września 2015 roku Rada Powiatu Wągrowickiego przyjęła Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2018. Celem realizacji trzyletniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej jest rozwój, doskonalenie i profesjonalizacja funkcjonującego w Powiecie Wągrowieckim systemu rodzinnej pieczy zastępczej. Sprawnie funkcjonujący - adekwatny do potrzeb związanych z zapewnieniem dzieciom czasowej opieki i wychowania - powiatowy system pieczy zastępczej, wzmocniony zostanie poprzez: podniesienie wiedzy, umiejętności i świadomości personelu organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka; podniesienie poziomu współpracy między rodziną zastępczą i organizatorem pieczy zastępczej w lokalnej rzeczywistości społecznej; rozwój stałej i systematycznej lokalnej sieci współpracy między organizatorem pieczy zastępczej a lokalnymi organizacjami pozarządowymi, których działania dotyczą rodzin zastępczych; polepszenie procesu jakości zbierania informacji , lepsze funkcjonowanie rodziny zastępczej, zapewnienie jej dostosowanego do potrzeb wsparcia; osiągnięcie równowagi psychicznej dziecka w pieczy zastępczej; usprawnienie koordynacji procesu przekazania dziecka pomiędzy różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za sytuację dziecka oraz rodziną zastępczą i poprawa współpracy zwłaszcza z kuratorami sądowymi oraz wdrożenie rekomendowanych na poziomie krajowym standardów opieki i wychowania.

Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2018 {HTML]

info. wytworzył : Edyta Owczarzak  

Szkolenie dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim zaprasza rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka do uczestnictwa w zajęciach poświęconych przyczynom niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży prowadzonych przez pedagoga Panią Hannę Domagalską.

Udział w zajęciach w terminach - do wyboru: 7, 14, 21 lub 28 października b.r. ( godz. 16-18) - proszę uzgadniać w sekretariacie Centrum ( tel. 067-2627614 lub 2627933).

info. wytworzył : Edyta Owczarzak  

Szkolenie dla kandydatów dla niezawodowych rodzin zastępczych zakończone.

12 osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w szkoleniu zakończyło w dniu 15 września 2015 roku udział w szkoleniu dla kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim. 154-godzinne szkolenie rozpoczęło się 12 maja b.r., zajęcia prowadzone były programem pn. „Szkoła Rodzin Zastępczych” zatwierdzonym decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DSR-I-5121-23-1-TU/14 z dnia 10 kwietnia 2014 roku.

info. wytworzył: Edyta Owczarzak  

Mamy 11 zawodową rodzinę zastępczą w powiecie.

Zobacz więcej o nowej zawodowej rodzinie zastępczej [PDF, 264KB]

Szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, pełniące funkcję Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim, informuje, że w pierwszej połowie maja b.r. rozpocznie się szkolenie dla kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej (moduł podstawowy 90 godzin dydaktycznych), według programu Pani Urszuli Burtowicz „ Szkoła dla rodzin zastępczych”, które odbywać się będzie w siedzibie PCPR w Wągrowcu ul. Wierzbowa 1 ( sala nr 7).

Harmonogram zajęć:

 • 12.05.2015r. od godz. 9.00 do godz.15.30
 • 19.05.2015r. od godz. 9.00 do godz.15.30
 • 26.05.2015r. od godz. 9.00 do godz.15.30
 • 09.06.2015r. od godz. 9.00 do godz.15.30
 • 23.06.2015r. od godz. 9.00 do godz.15.30
 • 14.07.2015r. od godz. 9.00 do godz.15.30
 • 21.07.2015r. od godz. 9.00 do godz.15.30
 • 28.07.2015r. od godz. 9.00 do godz.15.30
 • 25.08.2015r. od godz. 9.00 do godz.15.30
 • 08.09.2015r. od godz. 9.00 do godz.15.30
 • 15.09.2015r. od godz. 9.00 do godz.15.30

Forma praktyk będzie ustalana indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, harmonogram zajęć może ulec zmianie.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Pani Ireny Kotwica lub Pani Lorety Seemann, tel. 672627614, 609 702 551.

Informacja dla Rodzin Zastępczych i Prowadzących Rodzinne Domy Dziecka o możliwości rozliczenia ulgi na dzieci za 2014 rok.

Szkolenie dla kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim.

Uprzejmie informuję, że w drugiej połowie miesiąca kwietnia 2015 roku rozpocznie się kolejna edycja szkolenia dla kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim. Szkolenie ( w wymiarze 154 godzin) odbywać się będzie w oparciu o program pn. „Szkoła Rodzin Zastępczych” zatwierdzony decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DSR-I-5121-23-1-TU/14 z dnia 10 kwietnia 2014 roku.

Z uwagi na proces kwalifikowania - w szkoleniu uczestniczyć będą wyłącznie Kandydaci, którzy już zgłosili bądź zgłoszą gotowość do pełnienia funkcji rodzinnej formy pieczy zastępczej < formularze do pobrania > w terminie do dnia 26 marca b.r.

Informacji w sprawie udzielają w Centrum: kierownik Zespołu pieczy zastępczej Irena Kotwica, specjalista - Loreta Seemann, w przypadku nieobecności dyrektor PCPR - Edyta Owczarzak. 

Po więcej informacji i szczegółów zajrzyj do Działu rodzinnej pieczy zastępczej [HTML]