ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE

Szczegóy i dokumenty do pobrania w załącznikach.

 POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z NIEPEŁNOSPRWNOŚCIĄ- program celowy PFRON

ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ З ІНВАЛІДНОстями - цільова програма PFRON

 

      W ramach modułu I tego Programu  udzielana jest ze środków PFRON  pomoc finansowa  dla Obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością – w formie świadczenia  na sfinansowanie  wymaganego udziału własnego zakupie lub naprawie wyrobów medycznych  wydawanych na zlecenie, wskazanych w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Kto może skorzystać z pomocy? - obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością ( także  dzieci) , spełniający łącznie następujące warunki:

 1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym     na terytorium tego państwa,
 2. posiadanie dokumentu potwierdzającego I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku oświadczenie, że jest się w jego posiadaniu .

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać pomoc ze środków PFRON - świadczenie w Module I programu?  - Jak masz fakturę na wyrób (zakup lub naprawę) i musiałeś dopłacić do limitu ceny, możesz zwrócić się o pomoc finansową - do kwoty udziału własnego w limicie.

Jaki dokument powinieneś posiadać - Musisz mieć dokument finansowy - fakturę na podstawie której pieniądze zostaną przekazane  do sklepu lub Tobie – w formie gotówki lub przelewu na rachunek bankowy.

Gdzie ubiegasz się o wsparcie finansowe  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec

Czy musisz wypełnić jakiś dokument - Tak. Jest to wniosek, który możesz pobrać z Internetu (LINK),  ale możesz też wypełnić na miejscu.

Czy każdy musi złożyć wniosek sam - Wniosek składasz we własnym imieniu jako beneficjent programu lub jako opiekun małoletniego.

Kiedy można złożyć wniosek - Wnioski o przyznanie świadczenia rozpatrywane są na bieżąco.

Kto i kiedy decyduje o przyznaniu świadczenia - Decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmuje jednostka samorządu powiatowego  i powiadamia Cię o tym.

 • Co to są wyroby medyczne  - wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.
 • Czy wyroby medyczne są refundowane - u stawa o pomocy obywatelom Ukrainy             w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyznaje prawo do refundacji zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują osobom ubezpieczonym.

Osobom uprawnionym przysługuje więc refundacja wyrobów medycznych, na które zlecenie wystawi lekarz lub inne osoby uprawnione.

 • Jak otrzymać zlecenie na wyroby medyczne- Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione.
 • Jaki jest okres ważności zlecenia- Zlecenia na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy.

Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Możesz je kupić w częściach – do wyczerpania limitu ze zlecenia lub w całości (dotyczy wyrobów typu cewniki, pieluchomajtki, itp.).

 • Kto potwierdza zlecenia na wyroby medyczne

Zlecenie może potwierdzić: lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, dowolny oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), jeśli lekarz nie może tego zrobić.

Jeśli na zleceniu, które dostałeś, jest kod kreskowy – możesz od razu udać się do punktu, gdzie chcesz kupić lub naprawić wyrób medyczny. Jeżeli na zleceniu nie ma kodu kreskowego – musisz potwierdzić to zlecenie w wojewódzkim oddziale NFZ.

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz tu:

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz

 • Gdzie kupić wyroby medyczne

Wyroby medyczne kupisz w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne. Są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki. Nie obowiązuje rejonizacja, to Ty decydujesz, gdzie zrobisz zakupy. Jeśli podzielisz zlecenie na części, to każdą część musisz zrealizować w punkcie, w którym zostawisz zlecenie.

Produkty mogą różnić się ceną i jakością. Możesz wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu a kwotą refundacji. Każdy punkt, który ma umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, musi mieć przynajmniej jeden produkt w grupie w cenie limitu.

Inne przydatne linki:

Informacje o programie „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/

Strona internetowa NFZ – aktualności:

 https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html

Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia (informacje w języku ukraińskim):  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy

Uwaga! - informacja dla OPIEKUNÓW TYMCZASOWYCH małoletnich obywateli Ukrainy

Увага! - відомості для тимчасових опікунів неповнолітніх громадян України

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje o możliwości  nieodpłatnego skorzystania  przez opiekunów tymczasowych ustanowionych  dla małoletnich obywateli Ukrainy  z :

 • pomocy prawnej dostępnej w siedzibie  PCPR w Wągrowcu ( termin wizyty należy ustalić  telefonicznie:  665-300-445,  od poniedziałku  do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00  lub  e-mailowo na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • pomocy psychologicznej dostępnej w siedzibie PCPR w Wągrowcu ( termin wizyty należy  ustalić telefonicznie: 726-001-135  lub 609-702-181);
 • telefonu wsparcia prowadzonego przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczną w Wągrowcu 451-159-084;
 • telefonu zaufania dla osób z Ukrainy prowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 800-11-08-11;
 • dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800-12-12-12;
 • wsparcia osób z niepełnosprawnościami 607-631-900.

Pracownicy PCPR pozostają  do Państwa dyspozycji  w sprawach organizacyjnych nie należących do kompetencji innych instytucji : tj. Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Placówki Służby Zdrowia  i Placówki Edukacyjne.  

PCPR w Wągrowcu jest czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.30. 

telefon  67 262-76-14 ,kom. 609 702 181,  e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Увага! - відомості для тимчасових опікунів неповнолітніх громадян України

Повітовий центр допомоги сім’ї у Вонгровці інформує про можливість безкоштовного користування тимчасовими опікунами, призначеними для неповнолітніх громадян України:

 юридична допомога, доступна в штаб-квартирі PCPR у Wągrowiec (дату візиту необхідно домовитися за телефоном: 665-300-445, з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 15.00 або електронною поштою за адресою: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

 психологічна допомога у штаб-квартирі PCPR у Вонгровці (дату візиту уточнюйте за телефоном: 726-001-135 або 609-702-181);

 телефонна підтримка Психолого-педагогічного консультаційного центру у Вонгровці, тел. 451-159-084;

 телефон довіри для громадян України Національного центру протидії наркоманії 800-11-08-11;

 дитяча гаряча лінія Омбудсмена у справах дітей: 800-12-12-12;

 підтримка людей з обмеженими можливостями, тел.607-631-900.

Співробітники ПКПР у вашому розпорядженні з організаційних питань, які не належать до компетенції інших установ: центрів соціального захисту населення, повітового бюро праці, закладів охорони здоров’я та навчальних закладів.

PCPR у Wągrowiec працює з понеділка по п'ятницю з з 8.00 до 15.30

тел.: 67 262-76-14, моб 609 702 181, електронна пошта: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ważna informacja!


Od 1 czerwca 2022 roku zmiana wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinne domy
dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej

Nowe stawki wsparcia określa Obwieszczenie  Ministra  Rodziny i  Polityki  społecznej z 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot
świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny  dom   dziecka  oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej
(M.P.z 2022 r. poz. 292 ).
Zgodnie z nim:
 świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, które zostało umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej wzrośnie
z 746 zł do 785 zł;
 świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, które zostało umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej , zawodowej
oraz rodzinnym domu dziecka wzrośnie z 1131 zł do 1189 zł;
 do 239 zł ( wzrost o 12 zł) wzrośnie dodatek dla dziecka niepełnosprawnego oraz dla dziecka umieszczonego na podstawie ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Wzrosną również minimalne kwoty pomocy dla usamodzielnianych podopiecznych rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy
zastępczej (na usamodzielnienie, pomoc rzeczową oraz kontynuację nauki ).


Otrzymanie świadczeń w nowych wysokościach nie wymaga składania wniosków - decyzje zostaną zmienione z urzędu.

Poszukujemy kandydatów  na rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w Powiecie Wągrowieckim – zapraszamy do wysłuchania audycji WRFM

 

link do materiału :

http://www.waszeradiofm.pl/aktualnosci/gosc-wrfm-e.-owczarzak-i.-kotwica-b.-szymanska-21.03.2022

Pomoc dla uchodźców w języku ukraińskim przy składaniu wniosków o
orzeczenie o niepełnosprawności w poniedziałki w godzinach 14 -16 w
Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu,
ul. Kcyńska 48.

 

Допомога для Українців, українською мовою, для подачі заяви

на отримання листа недієздатності!

В понеділок з 14:00 до 16:00, Wągrowiec, улица Kcyńska 48 

(Спеціальна районна установа яка приймає рішення щодо
присвоєння недієздатності )
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.