Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Organizacja Pożytku Publicznego o ponad stuletniej historii pomagania dziecku i jego rodzinie, uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego:Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD

800 119 119

Telefon działa codziennie w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Na linii dyżurują psycholodzy i terapeuci.

Kontakt z psychologiem możliwy jest także poprzez

Czat zaufania TPD  na stronie internetowej  800119119.pl 

Więcej informacji

Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży TPD https://800119119.pl
Biuro prasowe TPD http://tpd.biuroprasowe.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny https://www.facebook.com/TPDZG oraz tpd.org.pl

Udostępnij w mediach społecznościowych
https://www.facebook.com/TPDZG/posts/254920053506576

Pomoc cudzoziemcom - specjalistyczne dyżury w ramach punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

dyżur specjalistyczny 1

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Od 01 marca 2022 roku można złożyć wnioski o dofinansowanie przez Internet, oszczędzając czas, nie wychodząc z domu i nie stojąc w kolejkach.

Moduły, obszary i zadania programu, które realizowane są w 2022 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie nr 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie nr 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym:

 • w przypadku Modułu I i II – od 1 marca 2021 roku, elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia SOW

dwa terminy przyjmowania wniosków dla modułu II, pierwszy do 31 marca 2022 roku– dotyczy wniosków dla roku akademickiego 2001/2022 i drugi termin – do 10 października 2022 roku dla wniosków dot. roku akademickiego 2022/2023.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I przypada na 31 sierpnia 2022 roku

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1, tel. 67 2627614

Program i procedury realizacji programu są dostępne na stronie: www.pfron.org.pl

Zostań rodziną zastępczą  w Powiecie Wągrowieckim!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim serdecznie zaprasza  do kontaktu oraz dalszej współpracy małżeństwa/osoby samotne zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej  niezawodowej, zawodowej, pogotowia rodzinnego lub rozważających zawodowe prowadzenie rodzinnego domu dziecka.

W ostatnim czasie z dużym niepokojem odnotowujemy wzrost ilości otrzymywanych postanowień Sądów Rodzinnych ograniczających rodzicom biologicznym władzę rodzicielską  poprzez  umieszczenie  dzieci  w pieczy zastępczej – tylko w styczniu i lutym b.r. zrealizowaliśmy w powiecie 14 takich postanowień.

Wraz z osobami  zawodowo pełniącymi  funkcję  pieczy zastępczej czynimy starania , aby dzieci, zwłaszcza najmłodsze – jeśli taka jest decyzja Sądu - trafiały wyłącznie  do form zastępczej pieczy rodzinnej ( rodziny zastępczej spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej, rodzinnego domu dziecka), jednak zasoby osób i rodzin opiekujących się zastępczo dzieciakami są na wyczerpaniu.

Stąd poszukujemy nowych rodzinnych form  pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim ( także w powiatach ościennych) tak dla maluszków, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  oraz  młodzieży w wielu adolescencji.

Szczegóły  dotyczące oferowanej pomocy i wsparcia, wymagań dla kandydatów oraz dane do kontaktu w ulotce informacyjnej <pobierz>.

Razem z dzieciakami czekamy na Państwa decyzje  z olbrzymią niecierpliwością :)

Zespół rodzinnej pieczy zstępczej PCPR Wągrowiec

Status prawny uchodźców z Ukrainy

 • Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 roku przebywa legalnie na terytorium Polski i jest pod opieką państwa.
 • Jeżeli wjechał na podstawie ważnego paszportu, który został odnotowany przez Straż Graniczną pozostaje pod opieką Państwa Polskiego tj. ma prawo do uzyskania pomocy w zakwaterowaniu (wraz z wyżywieniem, pomocą medyczną i socjalną).
 • Aby z tej pomocy skorzystać obywatele Ukrainy musza skierować się  do punktu informacyjnego lub recepcyjnegoorganizowanego przez wojewodę lub zgłosić do urzędu gminy. Samorząd skontaktuje taką osobę z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (dalej WCZK), które kieruje do miejsca zakwaterowania.
 • uchodźcy przebywający już pod pieką prywatnych rodzin, organizacji pozarządowych (które ten pobyt fundują)  nie muszą się kontaktować z WCZK - do punktów recepcyjnych powinny się udać osoby nie mające gdzie nocować i przebywać

Dane do WCZK WUW w Poznaniu

Dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel.: 61 854 99 00, 61 854 99 10

fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeżeli obywatel Ukrainy przekroczył granicę bez ważnego paszportu lub bez dokumentów, a także jeżeli nie uzyskał potwierdzenia wjazdu na teren Polski musi udać się do Placówki Straży Granicznej w Poznaniu celem potwierdzenia swojego pobytu.

Dane teleadresowego Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica:
ul. Bukowska 285 Poznań (lotnisko Poznań-Ławica)
tel. 61 8611300; 618611305;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Poznaniu na terenie Dworca Głównego działa Punkt Informacyjny, w którym obywatele Ukrainy uzyskają pomoc w zakwaterowaniu oraz wszelkie niezbędne wsparcie i informacje.

 • Punkt działa w godzinach od 8.00 do 22.00. Specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy+48 61 850 87 77dostępna w godzinach 00-20.00.
 • Dedykowany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opieka zdrowotna

 • Każdy obywatel Ukrainy, którego wjazd od 24.02 został odnotowany przez Straż Graniczną, będzie mógł korzystać ze świadczeń medycznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz szpitalnej. Dlatego tak ważnym jest dopełnienie formalności po przybyciu uchodźców na teren Polski.
 • Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej.
 • Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

Informacje dla ukraińskich obywateli znajdują się także tutaj