piknik 2

itaka

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych
z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym,
w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny
i Polityki Społecznej.

Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Nadchodzące wydarzenia:

-  „NASZE EMOCJE” -  warsztaty dla podopiecznych  rodzinnych form pieczy zastępczej /trening mentalny dla dzieci i  ich opiekunów w dniach  2 września  2023 roku i 16 września  2023 roku.

Realizator : Fundacja WIEDZIEĆ JAK -  62-100 Wągrowiec ul.  Dworcowa 2.

- nabór zamknięty

- Spotkanie prewencyjne z funkcjonariuszami lokalnej  jednostki Policji mające na celu  uwrażliwienie na występujące zagrożenia ( zasady kontaktu z osobami spoza rodziny/domu/placówki, przekazywania informacji o funkcjonowaniu  rodziny/domu/placówki osobom nieupoważnionym  do posiadania takiej wiedzy, drogi przepływu informacji.. ) w dniu 4 września  2023 roku,  godz. 10-11.00 w  galerii MDK Wągrowiec

- nabór otwarty, serdecznie zapraszamy   do uczestnictwa

- „KARY I NAGRODY W SYSTEMIE WYCHOWANIA”- szkolenie dla osób realizujących zadania rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie wągrowieckim w dniu 26 września  2023 roku od godz. 13.00

Realizator: Psycholog Pan Leszek Spychalski

Po filmie, o godz. 15.30 zapraszamy uczestników  szkolenia  na bezpłatny seans kinowy -  film „Teściowie 2”

- nabór otwarty, serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa   

Informator medyczny [PDF]